Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom


TeóriaPríklad č.1


Príklad č.2


Príklad č.3


Príklad č.4


Príklad č.5


Príklad č.6


Príklad č.7