O nás


RNDr. Michal GÖBL
Je absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, odbor matematika - fyzika. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval v Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach, neskôr ako manažér vo viacerých spoločnostiach a ako prekladateľ (nemčina, angličtina). V súčasnosti sa venuje programovaniu webových stránok.
Komplexne sa stará o túto webovú stránku (programovanie stránky, dizajn stránky) a pripravuje príklady v elektronickej (digitalizovnej) forme. Takisto sa čiastočne podieľa na príprave riešení niektorých príkladov.
Ing. Anna GÖBLOVÁ
Je absolventkou Strojníckej fakulty VŠT v Košiciach. Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia začala pracovať ako učiteľka matematiky. S výukou matematiky na základných školách a gymnáziu má bohaté dlhoročné skúsenosti.
Pre túto webovú stránku pripravuje teóriu, príklady a riešenia príkladov.