Kladné a záporné čísla


TeóriaPríklad č.1


Príklad č.2


Príklad č.3