Rovnobeľky pre»até priečkou


Teória



Príklad č.1


Príklad č.2


Príklad č.3


Príklad č.4