Tretia odmocnina


TeóriaPríklad č.1


Príklad č.2