Talesova kruľnica


Teória



Príklad č.1


Príklad č.2


Príklad č.3