Delenie prirodzených čísel


         

Príklad č.4


Riešenie