Delenie dvojciferným deliteľom


         

Príklad č.1


Riešenie