Delenie trojciferným deliteľom


         

Príklad č.2


Riešenie