Prenášanie uhlov


         

Príklad č.1


Riešenie