Násobenie a delenie veľkosti uhla dvomi


         

Príklad č.6


Riešenie