Zaokrúhľovanie desatinných čísel


         

Príklad č.8


Riešenie