Sčitovanie desatinných čísel


         

Príklad č.1


Riešenie