Sčitovanie desatinných čísel


         

Príklad č.9


Riešenie