Násobenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000


         

Príklad č.1


Riešenie