Riešenie rovníc v obore desatinných čísel


         

Príklad č.6


Riešenie