Riešenie rovníc v obore desatinných čísel


         

Príklad č.10


Riešenie