Riešenie nerovníc v obore desatinných čísel


         

Príklad č.1


Riešenie