Riešenie rovníc v obore celých čísel


         

Príklad č.2


Riešenie