Násobenie a delenie celých čísel


         

Príklad č.4


Riešenie