Násobenie a delenie celých čísel


         

Príklad č.6


Riešenie