Deliteľnosť prirodzených čísel


         

Príklad č.5


Riešenie