Znaky deliteľnosti


         

Príklad č.5


Riešenie