Rovnostranný trojuholník


         

Príklad č.2


Riešenie