Konštrukcia trojuholníka s použitím vety usu


         

Príklad č.5


Riešenie