Kružnica opísaná trojuholníku


         

Príklad č.3


Riešenie