Konštrukcia trojuholníka pomocou výšky


         

Príklad č.4


Riešenie