Obsah trojuholníka


         

Príklad č.5


Riešenie