Sčitovanie zlomkov


         

Príklad č.5


Riešenie