Sčitovanie racionálnych čísel


         

Príklad č.1


Riešenie