Sčitovanie a odčitovanie výrazov


         

Príklad č.1


Riešenie