Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc


         

Príklad č.1


Riešenie