Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc


         

Príklad č.4


Riešenie