Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc


         

Príklad č.9


Riešenie