Druhá odmocnina


         

Príklad č.3


Riešenie