Sčitovanie a odčitovanie mocnín


         

Príklad č.1


Riešenie