Delenie mocnín s rovnakým základom


         

Príklad č.2


Riešenie