Použitie Pytagorovej vety v slovných úlohách


         

Príklad č.1


Riešenie