Celistvý výraz


         

Príklad č.3


Riešenie