Sčitovanie a odčitovanie celistvých výrazov


         

Príklad č.2


Riešenie