Úprava výrazov na súčin


         

Príklad č.7


Riešenie