Vzájomná poloha kružnice a priamky


         

Príklad č.3


Riešenie