Oblúk kružnice a kruhový výsek


         

Príklad č.5


Riešenie