Pravouhlá sústava súradníc v rovine


         

Príklad č.3


Riešenie