Rovnica a graf priamej úmernosti


         

Príklad č.1


Riešenie