Základy finančnej matematiky - vklad, úrok, úroková miera


         

Príklad č.10


Riešenie