Rozširovanie lomeného výrazu


         

Príklad č.3


Riešenie