Zložený lomený výraz


         

Príklad č.1


Riešenie