Podobnosť trojuholníkov


         

Príklad č.6


Riešenie