Funkcia, definičný obor funkcie, obor hodnôt funkcie


         

Príklad č.5


Riešenie